Č 74 - Žulová - Javorník

Cesta vede středním úsekem hřebene Rychlebských hor částečně v dotyku se státní hranicí v nadmořské výšce až 900 m. Zpočátku prochází zemědělskou oblastí, ale od konce Skorošic má cesta až horský charakter. Po výstupu na Špičák, rozcestí, se můžete
osvěžit u informačního místa pramen pod Stráží. Pramen je vydatný (a jedniný) na celém hraničním úseku. Dále cesta pokračuje již pohodlněji po lesních průsecích a horských lukách kolem bývalé obce Hraničky a pozvolna sestupuje do Vilémovic a k Červenému dolu. Přehoupne se do údolí Račího potoka u informačního místa Kaštanová alej. Výstup na zříceninu hradu Rychleby lze zdolat bez obtíží a do cíle cesty se již se stoupáním nesetkáte. Před sestupem od zámku na Jánském Vrchu je pěkná vyhlídka na město Javorník.