M 77 - Javorník - Borůvková Hora

Trasa vede většinou po lesních komunikacích a hraničních průsecích. Z Javorníku jdete 1 km po silnici a dále přecházíte do Račího Údolí stále po komunikaci. Na 3. km lze vystoupit po Z 80 na Čertovy kazatelny, odkud je výhled a po Č 74 se vrátit přes zříceninu hradu Rychleby na původní trasu. Pokračujete proti toku Račího potoka k mohutnému buku (rozc. Žl 81) a dále stoupáte kolem bývalé celnice Černý kout ke státní hranici. Po dosažení koníčku potom klesáte, odchylujete se od hranice, dotknete se okraje vsi Zálesí a sestupujete do Travné, odkud je možný návrat autobusem do Javorníku. trasa však pokračuje kolem pramene a poutního místa p. marie Saletské k cíli na Borůvkové Hoře, kde se opět dostane do styku se státní hranicí.