Č 145 - Rejvíz - Vrbno pod Pradědem

Trasa spojující Vrbno pod Pradědem s prameništěm Černé Opavy, jehož dominantou jsou vrchovištní rašeliniště na Rejvízu.
Začíná na Rejvízu silničním úsekem a u chaty Svoboda přechází na neveřejnou cestu, která se pod Starým Rejvízem vnoří do hlubokého lesa. Z informačního místa Pod Kobrštejnem vede ke zřícenině strmá cesta lesním průsekem v délce 1,2 km na kótu 934 m, kde je výhledové místo na prameniště Černé Opavy a tunderní les v okolí mechových jezírek a obec Rejvíz nad rašelinovými loukami. Po návratu na pásovou značku lze pokračovat po úzké bezprašné lesní silničce k informačnímu místu Drakov, háj. Po pravé straně ve směru pochodu se v lese skrývají zbytky kamenné vysoké pece na výrobu železa. Cesta stále sleduje tok Černé Opavy až k jejímu ústí ve Vrbně pod Pradědem. Poslední úsek trasy je již v zástavbě.