Skupina tras KČT - Zlatohorsko

Zlatohorsko je součástí Nízkého Jeseníku lemující Hrubý Jeseník od severovýchodu. Sahá od Rejvízu po Třemešnou, která je bránou do Osoblažska a od Mikulovic přes Zlaté Hory po Pásmo Orlíka, Komoru a Město Albrechtice. Nejvýše jsou položeny lesy mezi Kobrštejnem (934 m.n.m.) a Orlíkem (1201 m.n.m.) na jihozápadě. K severovýchodu u státní hranice se krajina snižuje až na 300 m.n.m. Střed prostoru tvoří pahorkatina, která svými vrcholy přesahuje 700 i 800 m.n.m. Vodná toky: řeka Bělá od Jeseníku přes Mikulovice do Glucholaz v PL, potok Prudník od Zlatých Hor, Černá Opava odvádí vody z rejvízských rašelinišť a Opavice od Heřmanovic po Město Albrechtice.
Velké mechové jezírko na Rejvízu:
Skupina tras KČT - Zlatohorsko
Doprava:
Dopravní spojení tvoří železniční síť ČD a to trať Jeseník - Krnov, která částečně prochází územím Polska (18 km s obrátkou v Glucholazích v PL). V Glucholazích byl po mnoha desetiletích obnoven železniční přechod pro osobní dopravu, takže zde mohou turisté vystupovat. Další tratě jsou Mikulovice - Zlaté Hory a úzkorozchodná železnice z Třemešné do Osoblahy. Autobusová doprava spojuje Jeseník - Rejvíz - Zlaté Hory, Zlaté Hory - Vrbno pod Pradědem, Heřmanovice - Město Albrechtice. Automobilem je oblast dostupná od Jeseníku do Mikulovic po I/44 a dále po II/457 spojující Mikulovice - Zlaté Hory - Jindřichov ve Slezsku. Z Jeseníku se dá jet do Zlatých Hor rovněž po II/453 přes Rejvíz. Od Krnova, Opavy a Ostravy je Zlatohorsko dostupné po I/57 do Města Albrechtice a dále po II/453 přes Holčovice a Heřmanovice. V letním období je možno využívat spojku II/453 mezi Horním Údolím a Heřmanovicemi. Od Bruntálu je Zlatohorsko dostupné přes Vrbno pod Pradědem po II/445.
Ve Zlatých Horách je silniční hraniční přechod s PL pro osobní automobily, spojující Zlaté Hory s Glucholazemi. Hraniční přechod na turistické stezce je na Biskupské kupě, poblíž rozhledny.
Mapa turistických tras Zlatohorska:
Skupina tras KČT - Zlatohorsko
Hlavní turistické zajímavosti:
Osada Rejvíz, rašeliniště a tunderní les v okolí Rejvízu, Velké mechové jezírko na Rejvízu, rozhledna Biskupská kupa nad Zlatými Horami, jeskyně na Špičáku u Písečné, zříceniny hradů Kobrštejn, Edlštejn a Leuchtenštejn, městská památková zóna ve Zlatých Horách, městské muzeum ve Zlatých Horách, poutní místo Panny Marie Pomocné, památky na těžbu zlata na Zlatohorsku - zlatorudné mlýny na Olešnici, Starohoří, hornická naučná stezka.
Lorenzova (Vavřincova) huť u Drakova:
Skupina tras KČT - Zlatohorsko
Východiska turistiky:
Jeseník, Zlaté Hory, Glucholazy (PL), Třemešná, Město Albrechtice, Krnov, Komora, Vrbno pod Pradědem, Petrovy boudy. Značení je hustší v atraktivní části okolo Rejvízu, v ostatních částech je řidší.
Naučná stezka na Rejvíze:
Skupina tras KČT - ZlatohorskoSkupina tras KČT - Zlatohorsko
Naučná stezka Sv. Rocha - zlatorudné mlýny na Olešnici:
Skupina tras KČT - ZlatohorskoSkupina tras KČT - Zlatohorsko
Turistické trasy v oblasti:
Č 145 - Rejvíz - Vrbno pod Pradědem. Trasa spojující Vrbno pod Pradědem s prameništěm Černé Opavy, jehož dominantou jsou vrchovištní rašeliniště na Rejvízu.
M 146 - Zlaté Hory - Rejvíz. Hlavní spojnice Zlaté Hory - Rejvíz přes Zlatohorskou pahorkatinu a Horní údolí. Krajina i v dnešní době nese prvky, které ukazují na těžbu zlata - těžní věže, zasypané štoly a jámy.
M 147 - Komora - Petrovy Boudy. Nástupní trasa do oblasti letní i zimní turistiky na Petrových boudách.
Z 148 - Komora - Nad Horním Údolím. Trasa doplňuje síť značených cest Zlatohorska a umožňuje různé kombinace výletů. Je náročná svým převýšením.
Z 149 - Rejvíz - Edlštejn. Spojnice Rejvízu se zříceninou Edlštejn vhodná pro rekreanty.
Z 150 - Zlaté Hory - Třemešná. Trasa spojuje oblast Zlatohorska s Osoblažskem.
Z 151 - Město Albrechtice - Komora. Trasa spojuje pohraniční Město Albrechtice se vsí Komorou, která je uzlem značených cest.
Žl 152 - Město Albrechtice - Petrovy boudy. Trasa směřující z pohraničního Města Albrechtice do oblasti Zlatohorska.
Sanatorium Edel ve Zlatých Horách - poutní místo Panny Marie Pomocné:
Skupina tras KČT - ZlatohorskoSkupina tras KČT - Zlatohorsko
Městské muzeum ve Zlatých Horách - rozhledna Biskupská kupa:
Skupina tras KČT - ZlatohorskoSkupina tras KČT - Zlatohorsko

Nahe Dienstleistungen, Sehenswürdigkeiten oder andere Objekte

Freizeit
Speleotherapie
Speleoterapie - Zlaté HorySpeleoterapie - Zlaté Hory
Touristik
Touristische Sehenswürdigkeiten
Zlatorudné mlýny - Zlaté Hory, OlešniceZlatorudné mlýny - Zlaté Hory, Olešnice
Touristische Sehenswürdigkeiten
Rozhlédněte se po Jeseníkách aneb Jeseníky jako na dlaniRozhlédněte se po Jeseníkách aneb Jeseníky jako na dlani
Touristische Sehenswürdigkeiten
Lázeňský okruh aneb přijeďte si prohlédnou lázeňské perly Jeseníků!Lázeňský okruh aneb přijeďte si prohlédnou lázeňské perly Jeseníků!
Touristische Sehenswürdigkeiten
Poznávací okruh aneb výlet za jesenickými NEJ!Poznávací okruh aneb výlet za jesenickými NEJ!
Touristische Sehenswürdigkeiten
Poutní místo Panny Marie Pomocné - Zlaté HoryPoutní místo Panny Marie Pomocné - Zlaté Hory
Touristische Sehenswürdigkeiten
RejvízRejvíz
Touristische Sehenswürdigkeiten
Lorenzova (Vavřincova) huť - DrakovLorenzova (Vavřincova) huť - Drakov
Burgen und Schlösser
Zřícenina hradu Koberštejn (Kobrštejn)Zřícenina hradu Koberštejn (Kobrštejn)
Burgen und Schlösser
Zřícenina hradu EdelštejnZřícenina hradu Edelštejn
Burgen und Schlösser
Zřícenina hradu LeuchtenštejnZřícenina hradu Leuchtenštejn
Türme und Aussichtswarten
Rozhledna Biskupská kupa - Zlaté HoryRozhledna Biskupská kupa - Zlaté Hory
Museen
Městské muzeum - Zlaté HoryMěstské muzeum - Zlaté Hory
Naturlehrpfade
Naučná stezka Rejvíz - Mechové jezírkoNaučná stezka Rejvíz - Mechové jezírko
Badeorte
Sanatorium Edel - Zlaté HorySanatorium Edel - Zlaté Hory
Transport
Grenzübergänge
Železniční hraniční přechod Mikulovice - GlucholazyŽelezniční hraniční přechod Mikulovice - Glucholazy
Grenzübergänge
Silniční hraniční přechodySilniční hraniční přechody
Grenzübergänge
Přechody malého pohraničního stykuPřechody malého pohraničního styku
Grenzübergänge
Přechody na turistických stezkáchPřechody na turistických stezkách