Šerák

Šerák (Hochshar) je jeden z nejvyšších vrchů (1351 m) v Keprnické hornatině, na hlavním hřbetu, 9 km jihozápadně od Jeseníka, k jehož okresu patří. Na vrcholu Šeráku byla vyhlášena přírodní rezervace, která je součástí rezervace Šerák - Keprník - Vozka. Pod vrcholem Šeráku stojí více než sto let stará kamenná turistická Jiřího chata s restaurací.


Rezervace Šerák - Keprník:
Tato vůbec první jesenická rezervace byla vyhlášena na ochranu lesa - horského smrkového pralesa v prostoru mezi Šerákem a Keprníkem. Rezervaci zřídil v letech 1903 - 1904 majitel panství Jan II., kníže z Lichtenštejna. Tehdy měla rezervace rozlohu 172 ha.
Jádrem rezervace jsou původní horské smrčiny pralesovitého charakteru. Po devadesáti letech má současná Státní přírodní rezervace Šerák - Keprník rozlohu 1174,44 ha a kromě horských smrčin jsou zde chráněna poměrně rozsáhlá vrchoviště s typickou květenou (ostřice chudokvětá a bažinná, klikva žoravina, suchopýr pochvatý, bradáček srdčitý aj.) a rozsahem nevelké hole se skalními útvary Vozky a Keprníku, pokryté unikátní vegetací (např. řeřišnice rýtolistá, jestřábník alpský, sítina trojklanná). V území se nacházejí i důkazy čtvrtohorního zalednění - půdní thufury, zajímavé jsou i vývojově mladší strukturní mury.
Ve vrcholové části určuje fyziognomii společenstva nepůvodní borovice kleč. Původní subalpínská a alpínská společenstva niv (kotlina a jihozápadní svah Šeráku) a holí se výsadbou kleče zmenšila na pouhé ostrůvky. Dalším negativním jevem poškozujícím rezervaci je značný turistický ruch, který má vliv nejen na stav turistických cest, ale i na okolní porosty, které trpí sešlapem.
Na vrcholu Šeráku vystupuje šedá keprnická rula, na svazích svor s velkými krystaly staurolitu. Na vrcholu hory roste rozvolněný horský les a porosty uměle vysazené kleče. Z hory je rozhled na Jesenicko, Rychlebské hory, Staroměstsko, Králický Sněžník.


Historie Jiřího chaty na Šeráku:
Jiřího chata (Georgschutzhaus) byla vybudována německým turistickým spolkem v roce 1888, ve stejný rok, kdy byla vybudována železniční trať přes Ramzovské sedlo (Hanušovice - Jeseník - Glucholazy). Vlak vyjel v říjnu 1888, chata byla otevřena 28. července. Stavba sloužící turistům mohla vzniknout díky pochopení vratislavského biskupa Jiřího Koppa, který bezplatně věnoval pozemek na stavbu. Podle Koppa byla také chata nazvána. V únoru 1893 chata vyhořela, ale již v červnu 1894 se sešli příznivci turistiky při slavnostním otevření nové, větší chaty, postavené na základech předcházející stavby. Za pohoštění se tehdy vybíraly dvě zlatky a sváteční hosté šlapali nahoru po svých. V roce 1926 byla chata rozšířena, zejména na severovýchodní straně byla přistavěna vyhlídková místnost.
Po válce převzal chatu Klub československých turistů a později podnik Restaurace a Jídelny Jeseník. Naposledy byla chata rekonstruována v roce 1987. Dnes je chata s kapacitou 98 lůžek a 140 míst v restauraci v pronájmu. Na chatě je stanice Horské služby.
K podstatnému zvýšení návštěvnosti přispělo zejména vybudování sedačkové lanovky z Ramzové na Šerák. První úsek na Černavu (1104 m) byl dokončen v roce 1977, druhý na Šerák v roce 1981. Vrchol horní stanice sedačkové lanovky je 200 m od chaty.

(Zdroj: Jeseníky - Turistický průvodce ČSFR, Olympia, 1991)Standort-Plan 1:50 000 - der rote Pfeil zeigt auf das Objekt
Mapa umístění