Výlet na kole Jeseník, lázně - Javorník - Jeseník

Délka trasy: 67 km

Průběh trasy:
orientační místokm
Jeseník-lázně0.00
Vápenná -
Žulová -
Uhelná -
Javorník -
Vidnava -
Supíkovice -
Písečná -
Jeseník67.00


Náročnost:
trasa poněkud delší, ale nenáročná, snadné terény bez velkých převýšení mimo úvodu a závěru, vhodná pro silniční kola

Popis trasy:
Putování po slezských materiálových obcích zahájíme v areálu Priessnitzových léčebných lázní v Jeseníku. Po cyklotrase KČT 6042, souběžné se žlutou turistickou cestou pojedeme kolem restaurace Peklo po úbočí Strážného k jeskyním Na Pomezí, které jsou svými přes 400<2009>m dlouhými chodbami největším zpřístupněným jeskynním systémem jesenického krasu chráněným jako národní přírodní památka. Krápníkové jeskyně v krystalickém vápenci jsou otevřeny od dubna do října.
Po silnici sjedeme do Vápenné (KČT 6042), obce jež získala název podle pálení vápna. V obci najdeme též ukázky lidové architektury. Podél Vápenného potoka (KČT 6042) pokračujeme do Žulové, která získala své jméno podle množství lomů nacházejících se v okolí (pův. Frýdberk). Věž hradu ze 13. století byla využita při stavbě kostela sv. Josefa. Ve vsi je také koupaliště. Nedaleko Nýznerova můžeme navštívit přírodní památku Vodopády Stříbrného potoka, kam nás dovede po asfaltové silnici modrá turistická značka.

Ze Žulové pokračujeme dál směrem na Tomíkovice a Bukovou (KČT 6042), ale těsně před Bukovou se stočíme do Vlčic (KČT 6045). Na konci vesnice na křižovatce odbočíme vpravo a pokračujeme do Uhelné po hlavní silnici č. 60. Název obce je odvozen od těžby lignitu. Důkazem je důl Bedřich, který je zatopen rybníkem Pelnář a slouží jako přírodní koupaliště.
V sousedním Javorníku, středisku severního pohraničí, jehož historické centrum je městskou památkovou zónou, můžeme navštívit muzeum skladatele Karla Ditterse. Na zámku Jánský vrch se nachází stálá expozice dýmek a kuřáckých potřeb.
Po prohlídce vyrazíme cyklotrasou KČT 6041 východním směrem do Bernartic s lidovou architekturou a dále přes Horní Heřmanice do Vidnavy, kde se v budově Českých drah nachází muzeum sdělovací a zabezpečovací techniky, je zde archeologické naleziště, zbytky hradeb ze 14. století. Střed městečka je rovněž památkovou zónou. Za městem nalezneme zatopený kaolínový důl, v jehož okolí je možné nalézt zkameněliny.

Cesta dál kopíruje státní hranici (KČT 6041) a až ve Velkých Kuněticích odbočíme do vnitrozemí. Poblíž budovy obecního úřadu ve Velkých Kuněticích si povšimneme staré pece na pálení Vápna. Pokračujeme přes Supíkovice, známé těžbou mimořádně kvalitního mramoru (Slezská Carrara) a jeskyně Na Špičáku, jejichž srdcovité chodby byly modelovány činností ledovce. Tato národní přírodní památka je přístupná veřejnosti. Silnice pokračuje do Písečné (KČT 6047) odkud se po vedlejší silnici souběžné s tokem říčky Bělé dostaneme přes Českou Ves zpět do Jeseníku (KČT 53).
Kolem lázní Jeseník je vyznačeno několik místních cyklotras se začátkem a cílem ve středu lázní Jeseník.


(Zdroj: www.cyklotrasy.cz)