Jeseniky - Tourism - Touristic attractions

Jeseniky Info - touristic informational portal
Tourist maps Picture gallery Cell phone services Temperatures Webcams
Last minute Accommod. advertis. Commercial offer Jobs advertising Lonely hearts
 Select area

Tourism - Touristic attractions

Česky
Jeseniky TODAY
Weather and snow
Accommodation
Ski centres
Leisure time
Tourism
Services
Food
Transport
Facebook  Twitter

Pasák

Print


Pasák jsou výhledové skály (762 m) ležící 1,5 kilometrů jihovýchodně od Branné. Nad údolním svahem Polomského potoka se nachází řada skalních srubů a izolovaných skal, jež jsou pozůstatkem mrazového zvětrávání. Dříve byly skály využívány horolezci, dnes je zde však horolezecká činnost zakázána. Z Pasáku je nádherný výhled do údolí Branné a na jižní část Keprnické hornatiny.

Pasák Pasák

Přírodní zajímavosti Pasáku:
Skály na Pasáku jsou složeny z kalcitického amfibolitu. Rozpadem nesourodé horniny (obsahují poměrně vysoké procento kalcitu) zde vznikly velmi zajímavé skalní útvary jako je pověstmi opředený Pasák (762 m n.m.), který připomíná lidskou postavu, či mohutný skalní hřib nazývaný Kovadlina nebo Plotna s převisem. Na sever od těchto útvarů, pod údolní hranou je pak další zajímavý útvar - Skalní okno, které je přes 2 m široké, 3,5 m vysoké a asi 5 m dlouhé. Z drobných tvarů jsou pozoruhodné žebrovité škarpy. Soustava skalních srubů a izolovaných skalek se zajímavými erozními útvary zde tvoří asi 250 m a místy až 30 m vysokou skalní stěnu.
Území je zajímavé také z botanického hlediska - vyskytují se zde vzácné rostlinné druhy (kruštík širolistý, prstnatec bezový aj.).
Na Pasáku jsou hnízdiště chráněných druhů živočichů, mezi nimiž je například i krkavec velký. K dalším významným živočišným druhům patří netopýři ušatý a brvitý. Pro své přírodní zajímavosti byla v místech nad údolím Polomského potoka zřízena naučná stezka.

Pasák Pasák Pasák

Pasák Pasák

Pasák

Naučná stezka Pasák:
Naučná stezka Pasák byla zřízena v roce 1980 v krajinářsky působivém okolí obce Branná, která leží v nadmořské výšce 600-650 m n.m. v podhůří Jeseníků. V roce 1999 - 2000 prošla stezka obnovou, trasa se prodloužila ze sedmi na 12,5 km a počet zastávek vzrostl z 6 na 14.
Oproti jiným naučným stezkám v CHKO Jeseníky je netypická jednak svým umístěním - nevede ani v hřebenové partii či větší rezervaci, nýbrž plní spíše úlohu turisticko-rekreační a je polytematická. Na své si zde přijdou i technicky a kulturně založení návštěvníci. Počátek stezky je přímo v obci Branná pod železniční stanicí, směrem k Františkovu. Dále pokračuje přes louky s bohatou květenou (nachází se zde velké množství vstavačovitých jako prstnatec májový, pětiprstka žežulník, vemeník, bradáček, lilie zlatohlavá i cibulkonosná a mnoho dalších) a prochází nejcennější částí a tou je přírodní památka Pasák. Jedná se o soustavu skalních srubů a izolovaných skalek se zajímavými erozními útvary. Tvoří zde místy až 30 m vysokou skalní stěnu. Skalní útvary jsou vyvinuty v pruhu kalcitického paraamfibolitu jádra keprnické klenby.
Stezka se pak ubírá přes pastviny louky směrem k Aloisovu s pěknými výhledy na pásmo Králického Sněžníku s nejvyšší horou stejného jména (1423), pod jejímž vrcholem ve výšce 1380 m pramení řeka Morava. Pokračuje lesní pěšinou kolem hájenky Banjaluka, kde je možno spatřit zbytky úzkorozchodné železnice po které svážely samospádem vlaky dřevo - prázdné vlaky tahali zpět do lesa koně. Unikátní dílo lesních drah roku 1937 zcela zaniklo. V dalším úseku lze spatřit stálé pohraniční opevnění z let 1937-38 - tento rozsáhlý projekt obranné strategie předválečné ČR spočíval ve vytvoření souvislé linie železobetonových bunkrů různých typů a vybavení. Prioritně byl opevňován úsek severní hranice státu. Mnichovská dohoda opevňovací práce ukončila, přesto bylo např. mezi Brannou a Starým Městem vystavěno mj. na 100 objektů lehkého opevnění.
Stezka se dále stáčí a prochází zachovalou částí nivy říčky Branné s přirozenou morfologií toku a výskytem zvláště chráněných rostlin a živočichů. Současný stav je výsledkem povodní z července 1997, kdy obrovská síla povodňové vlny vytvořila nové koryto přirozeného ekosystému v jeho dynamickém vývoji. V současnosti se projednává záměr Správy CHKO Jeseníky na vyhlášení přírodní rezervace Niva řeky Branné. Další, tentokrát technickou zajímavostí je mohutný pěchotní srub ST.M.- S 50 - byl hrubě vystavěn v srpnu 1938, scházely finální úpravy - do kruhové šachty nebyl osazen šestistřílnový ocelolitinový zvon, chybí vchodová střílna a pancéřové dveře, nebyly vyzděny příčky. Současný správce krytu umožňuje po dohodě návštěvu s výkladem. Poté se stezka vrací podél komunikace zpět do obce Branná. Dominantou obce je kdysi důležitý gotický hrad Kolštejn (připomínán již v roce 1301), renesanční zámek, farní kostel Svatého Archanděla Gabriela, zajímavá budova sídla fojtství z přelomu 16. a 17.století a dalších 23 zapsaných kulturních památek.

Pasák Pasák

Pasák Pasák

Nearby services, interesting things or other objects

Accommodation
Guest houses
Penzion U Štefana - RamzováPenzion U Štefana - Ramzová
Guest houses
Horský hotel Skiland - OstružnáHorský hotel Skiland - Ostružná
Hotels
Ubytování restaurace Relax centrum Kolštejn - BrannáUbytování restaurace Relax centrum Kolštejn - Branná
Cottages and bungalows
Chata Ramzová - RamzováChata Ramzová - Ramzová
Apartments
Ubytování u Janečků - OstružnáUbytování u Janečků - Ostružná
Apartments
Apartmán Látalová - RamzováApartmán Látalová - Ramzová
Huts
Chalupa Pohoda - OstružnáChalupa Pohoda - Ostružná
Chalets
Horská chata Kaste - PetříkovHorská chata Kaste - Petříkov
Leisure time
Tobogganing systems
Letní bobová dráha Kaste - PetříkovLetní bobová dráha Kaste - Petříkov
Mountain minicars
Horské minikáry - RamzováHorské minikáry - Ramzová
Tourism
Castles and chateaus
Hrad Kolštejn - BrannáHrad Kolštejn - Branná
Border fort
Pěchotní srub StM-S 50 - BrannáPěchotní srub StM-S 50 - Branná

Map of the location - the red pointer is headed to the aim


Map of the location 1:50 000 - the red pointer is headed to the aim
Mapa umístění


DCK Rekrea Ostrava Rodinné Jeseníky Rychlebské hory Ski Karlov Bruntal.net Shocart.cz MKZ Jeseník JONAS PARK Ostružná

© Jeseníky Info 2002 - 2020   info@jeseniky.net   WAP   RSS