Jeseníky - Turistika - Turistické zajímavosti

Jeseníky Info - turistický informační portál
Turistické mapy Fotogalerie Mobilní služby Teploty online Webkamery
Last minute Inzerce ubytování Obchodní nabídka Inzerce práce Seznamka na horách
 Vybrat oblast

Turistika - Turistické zajímavosti

Česky
Jeseníky DNES
Počasí a sníh
Ubytování
Lyžování
Volný čas
Turistika
Služby
Stravování
Doprava
Facebook  Twitter

Vidnavské mokřiny (loučky)

Tisknout


Přírodní rezervace Vidnavské mokřiny byla vyhlášena 10.4. 1996 nařízením OkÚ Jeseník 96/ŽP/891.
Rezervace se rozkládá na ploše 32 ha v nejnižším místě okresu Jeseník - 222 m nad mořem. Na severu a východě je vymezena státní hranicí s Polskem, na jihu a severozápadě pak cestou a melioračním příkopem.

Součástí mokřadů jsou také rašelinové louky ležící mezi melioračním příkopem a řekou Vidnávkou po levé straně silnice ke státní hranici.

Ve společenství bažinných olšin, vrbin, rákosin a ostřic se vyskytují vzácné druhy vodních rostlin: vachta třílistá, žebratka bahenní, blešník obyčejný, všivec bahenní a lesní, poměrně vzácný ďáblík bahenní, bezkolenec modrý, tolije bahenní a chráněná rosnatka okrouhlolistá.

Vlivem poklesu spodních vod v posledních padesáti letech dochází v celém ekosystému ke zmenšování plochy původních rašelinových luk a jejich zarůstání rákosem a náletovými dřevinami. Z tohoto důvodu se provádí každoročně na lukách postupná likvidace rákosu a keřových porostů.
Vidnavské mokřiny (loučky)
Údaje zpracované Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR potvrzují mimořádnou pestrost živočišných druhů, zejména v oblasti ornitofauny. V mokřinách bylo pozorováno 90 hnízdících a 60 protahujících druhů ptáků. Z chráněných hnízdních druhů lze uvést s jistotou například tyto:
čírka obecná, jestřáb lesní, pochop rákosní, koroptev polní, chřástal vodní i polní, holub doupňák, sova pálená, rorýs obecný, ledňáček říční, skřivan lesní, rákosník velký, lejsek šedý, bramborníček hnědý, slavík obecný, žluva hajní, volavka popelavá, konipas luční i dudek chocholatý.
K vidění jsou velmi často také ptáci zaletující za potravou: rackové, čejky a čáp bílý.

Z plazů se zde hojně vyskytuje ještěrka živorodá a užovka obojková. Jsou uváděny i nálezy krunýřů želvy bahenní (stav populace však nebyl zjištěn).

Z chráněných druhů obojživelníků se vyskytuje hojně ropucha obecná i ropucha zelená, skokan zelený a čolek obecný.

Jedinečnost a původnost mokřadu dokládá i výskyt vzácného drobného savce hraboše mokřadního a rejska černého.

V tůních Vidnavských mokřin žije kromě původních druhů ryb (kapr, karas, štika, okoun, cejn, atd.) také uměle vysazená ryba - amur, která se živí výhonky rákosů a tak pomáhá udržovat volnou plochu vodní hladiny.

Vidnavské mokřiny (loučky)
Celá lokalita je řízena samostatným plánem péče na jehož dodržování dbá správce rezervace.Touto funkcí byl pověřen pan Štefan Nagy, bytem Vidnava, Svobodova 144. Správce rezervace má právo kontrolovat místní rybáře, zejména děti, dbát na udržování pořádku a čistoty na silnici a v okolí rybníků. Výkon práva rybářství a myslivosti je možný jen v omezené formě a při respektování ochranného režimu této přírodní rezervace.

Vidnavské mokřiny představují jedinečnou přírodní lokalitu, která svým významem daleko přesahuje rámec Jesenicka.

Mapa umístění - na objekt směřuje červená šipka


Mapa umístění 1:50 000 - na objekt směřuje červená šipka
Mapa umístění


DCK Rekrea Ostrava Rodinné Jeseníky Rychlebské hory Ski Karlov Bruntal.net Shocart.cz MKZ Jeseník JONAS PARK Ostružná

© Jeseníky Info 2002 - 2020   info@jeseniky.net   WAP   RSS